Hottest Bets

San Diego State +7.5 Alabama -7.5 2 -110
Xavier +4.5 Texas -4.5 1 -110
Princeton +10 Creighton -10 1 -110
Miami-Florida +7.5 Houston -7.5 1 -110
LSU (W) -5 Utah (W) +5 1 -110
Stake
Win 253.60
Settings